الهام فشی به رحمت ایزدی پیوست

الهام فشی به رحمت ایزدی پیوست

با خبر شدیم که با کمال تاسف سرکار خانم الهام فشی مدرس توانمند پایه ابتدایی خصوصا درس علوم به رحمت ایزدی پیوستند . تدریس خوب و عاشقانه ایشان که همواره با ذوق و شوق مثال زدنی همواره همراه بود بیانگر علاقه ایشان به امر آموزش و همچین پرورش کودکان این سرزمین بوده است . خاطرم هست که ایشان اسرار میکردند که آزمایشگاه علوم در پایه های سوم تا پنجم ابتدایی رو هر چه بهتر و شفاف تر اجرا کنیم و در حد توان خودمان اجرا کردیم .

روحشان شاد