درباره مجموعه نرم افزاری دبیر دانش گستر پویا

موسسه فرهنگی دبیر دانش گستر پویا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲با تولید نرم افزار های آموزشی آغاز نمود.
در آن موقع، بیشتر زمان های دانش آموزان با رایانه صرف بازی های رایانه ای و یا دیدن فیلم و کلیپ می شد ، و به رایانه تنها به چشم وسیله ای برای تفریح توجه می شد،که متاسفانه در این بین استفاده های نامطلوب هم باعث عقب افتادگی تحصیل و دیگر معضلات برای دانش آموزان آن فراهم می آورد.
خوب موضوعی که در آن زمان می توانست به عنوان راه حلی برای این مشکل قلمداد شود ساخت برنامه هایی بود که ضمن ایجاد جذابیت ،قابلیت آموزشی هم در آن وجود داشته باشد که این موضوع راهی را بر ما نمایان ساخت
که تا امروز ادامه دارد…….
ساخت ۴۵عنوان نرم افزار درسی در حوزه دبیرستان ،۱۲ عنوان در حوزه راهنمایی،۲۰ عنوان نرم افزار به سفارش آموزش و پرورش و همکاری با دفتر تکنولوژی آموزشی ساخت کلیپ های تعاملی مقطع راهنمایی سایت رشد،تولید نرم افزار های آموزشی کانون فرهنگی قلم چی ،فیلم های آموزشی در کلیه مقاطع و……… از تجربیات ارزشمند موسسه فرهنگی دبیر دانش گستر پویا است که در نظر دارد ماحصل این تجربیات را بعد از این در توسعه و تولید محتوی برای مدارس هوشمند بکار گیرد.

همکاری با مدارس هوشمند

موسسه فرهنگی دبیر دانش گستر پویا فعالیت خود را در جهت تولید نرم افزارهای آموزشی از سال ۱۳۸۲ آغاز نمود. ،از سال های اخیر با ایجاد و گسترش مدارس هوشمند، موسسه برنامه جامعی را در راستای تولید محتوی برای مدارس هوشمند تدوین نمود. که شامل انیمیشن های آموزشی /علمی معلم یار و تمرینات تعاملی قابل ارائه در کلاس درس می شود. مدارس پیشتازان کامپیوتر ایران به عنوان معتبرترین مدارس یپشتاز در عرصه هوشمندسازی از محتویات تولید شده توسط موسسه دبیر دانش گستر پویا جهت برگزاری هرچه بهتر کلاس درس استفاده می کنند .

 

مدیر موسسه فرهنگی دبیر دسا
محمد رضا ملک جانی