دعوت به همکاری
۱- قبول نمایندگی فروش محصولات از سراسر کشور
۲- بازاریاب فروش محصولات در تهران و سایرشهرستان ها
۳- نویسندگی و شعر کودک
۴- تصویرگری
۵- گرافیک
۶- انیمیشن
۷- برنامه نویس مسلط به Flash Action Script
۸- خرید طرح یا محتوای آماده عرضه در حوزه کودک
۹- قبول سفارش از سایر نهادها
۱۰- تدوینگر
۱۱- گوینده و دوبلور آثارکودک ، جدی و ادبی